PLATFORMA ZA KONTINUIRANU MEDICINSKU EDUKACIJU
Cetvrtak, 13. Decembar 2018.

Dobrodošli na portal za Kontinuiranu Medicinsku Edukaciju

Sadržaj ovog web portala namenjen je isključivo zdravstvenim radnicima koji su registrovani korisnici programa za kontinuiranu medicinsku edukaciju.

Registracija novih članova

Da bi ste se registrovali kao korisnik Platforme za Kontinuiranu Medicinsku Edukaciju - Euro KME, neophodno je da popunite elektronski formular u delu REGISTRACIJA. Potvrdu o registraciji, sa parametrima za pristup aplikaciji, dobićete elektronskom poštom na Vaš e-mail.
Pristup edukativnom materijalu i akreditacionim testovima na KME platformi je slobodan za sve lekare.

Taster “Registracija” odvešće Vas do formulara za registraciju...

Registracija